"Backbone RELAX"

Terapia Manualna

Zapraszam

Menu

Techniki pracy z pacjentem

 • Manipulacje i mobilizacje stawowe, czyli "po kręgarsku" mówiąc nastawianie kręgów i odblokowywanie stawów (wbrew powszechnej opinii techniki te nie są bolesne).
  Manipulacje na kręgosłupie pomagają usunąć ucisk na nerwy i napięcia mięśniowe (co także eliminuje zaburzenia w obszarze przewodu pokarmowego). Kręgarz, czyli chiropraktyk na początku wizyty powinien wysłuchać chorego, zobaczyć dostarczone mu zdjęcia Rtg, rezonansu magnetycznego, opierając się na szczegółowej analizie symptomów i badaniu fizykalnym stawia wstępne rozpoznanie. Podstawowym rodzajem badania jest palpacja - badanie dotykiem kręgosłupa i stawów wzdłuż przebiegu kręgosłupa. Pomaga to wykryć zmniejszoną ruchomość w niektórych stawach, co sugeruje głębiej leżące zaburzenia w ich mechanice. Celem terapii jest usunięcie przyczyn choroby, a nie tylko złagodzenie odczuwanych przez chorego dolegliwości. Chiropraktyk w czasie swojej pracy stosuje odpowiednią technikę nastawiania indywidualnie dobraną dla każdego pacjenta. Chiropraktyk określa moc, głębokość i miejsce przyłożenia wywieranego ucisku. Najczęściej kładzie dłoń nad, lub obok wyrostków kolczystych, poprzecznych, lub stawami kręgów i wywiera nacisk na wybrane miejsce z odpowiednio dobraną siłą. Opanowanie technik manualnych wymaga dużej wiedzy, talentu i wielkiego wyczucia.

 • Głęboki masaż leczniczy.
  Wykonywany jest w celu rozbicia blokad i napięć mięśniowych powodujących dotkliwe dolegliwości bólowe. Głębokie uciski, mobilizacje tkanek miękkich, masaż leczniczy - pomaga w odreagowaniu stresu i z nim związanych napięć w obrębie całego organizmu. Pozwala zapomnienieć o troskach dnia codziennego i wrócić do zrównoważonego stanu emocjonalnego.

 • Klawiterapia.
  Uciskania, pocierania i inne sposoby drażnienia aktywnych miejsc na powłokach skórnych. Nieinwazyjny zabieg wykonywany przy pomocy tzw. Klawików, polegający na likwidowaniu bloków objawiających się kurczem jednostek motorycznych.

  Wiele dolegliwości wynika z mechanicznego ucisku na nerwy wychodzące z kręgosłupa. Manipulacje na danym odcinku wpływają na zmniejszenie tego ucisku. Ulgę i obniżenie stopnia bólu możemy odczuwać po pierwszej wizycie. Cięższe przypadki chorobowe ulegają poprawie po serii zabiegów. Ich liczba zależy od rodzaju, zaawansowania i czasu trwania choroby, a także od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Często dobry wynik można osiągnąć tylko przy czynnej pomocy osoby chorej, wymagając od niej zmiany sposobu odżywiania, zmniejszenia masy ciała, ćwiczeń wykonywanych dodatkowo w domu.